Werkwijze en aanmelding

Als u Bewindvoering wilt aanvragen kunt u als volgt te werk gaan:

  1. Aanmelden kunt u zelf of door iemand anders laten doen via de website of met het aanmeldformulier dat u telefonisch of via de email aan kan vragen.
  2. Zodra wij uw ingevulde aanmeldformulier ontvangen hebben, nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen voor een kennismaking bij u thuis.
  3. Movisin stuurt u een inventarisatielijst, een akkoordverklaring en een brochure zodat u zich alvast kunt voorbereiden op ons gesprek.
  4. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u de gelegenheid om te vertellen wat er aan de hand is en waarom u een beroep doet op MOVISIN. We nemen vervolgens de brochure door en indien mogelijk kunnen we dan besluiten wel of niet met elkaar verder te gaan. Beide partijen kunnen besluiten niet met elkaar verder te gaan als er door wat voor reden dan ook geen commitment is.
  5. Als we met elkaar verder gaan dan worden de formulieren ingevuld en ondertekend en zal de bewindvoerder de aanvraag indienen bij de rechtbank.
  6. De cliënt en bewindvoerder krijgen beide een uitnodiging voor een zitting en gaan beide naar de zitting toe. Als de kantonrechter uw vermogen onder bewind stelt en een beschikking afgeeft dan gaan we aan de slag om z.s.m. alle inkomsten en uitgaven over te zetten naar de beheerrekening bij de bewindvoerder. Zolang er geen beschikking is kan/mag de bewindvoerder nog niet aan de slag met uw financiële administratie.
  7. We openen een beheer en leefgeldrekening zodra de beschikking binnen is en schrijven alle debiteuren, crediteuren en eventuele schuldeisers aan zodat zij gaan communiceren via de bewindvoerder. Langzaamaan zal u steeds minder post ontvangen.
  8. Zodra de bewindvoerder alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden in kaart gebracht heeft, maakt hij een zogenaamde boedelbeschrijving en budgetplan dat naar de cliënt en de kantonrechter gestuurd wordt.
  9. Daarna wordt er jaarlijks verantwoording afgelegd aan de cliënt en de kantonrechter.
  10. De cliënt krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord voor OnView om online mee te kijken wat er op de beheerrekening gebeurt.De cliënt krijgt maandelijks of wekelijks geld op de leefgeldrekening waarmee er boodschappen gedaan kunnen worden. Indien de cliënt extra geld nodig heeft voor bijvoorbeeld kleding dan kan dat met de bewindvoerder besproken worden. Indien er voldoende geld gereserveerd is voor kleding dan zal dat extra geld overgemaakt worden op de leefgeldrekening van de cliënt.