Over Movisin

Onze maatschappij veranderd snel en niet iedereen kan dat bijhouden. Sommige mensen raken hierdoor achter en hebben moeite om de snelle ontwikkelingen te volgen en zich eigen te maken. Daarmee ontstaan er tal van andere problemen. Niet iedereen kan meekomen in deze snel veranderende maatschappij. De digitalisering, een terugtrekkende overheid, grotere druk op mantelzorgers, bezuinigingen in de zorg en ga zo maar door. Steeds meer mensen komen in de problemen en hebben moeite zich staande te houden in deze verhardde maatschappij. De doelgroep waar MOVISIN zich op concentreert is een zeer kwetsbare groep mensen die door een fysieke en/of verstandelijke beperking, onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en/of traumatische ervaringen of andere psycho sociale problematiek moeite heeft om mee te komen en voor zichzelf te zorgen.

MOVISIN kan deze groep mensen ondersteuning en stabiliteit bieden door hen te helpen met het organiseren van de financiële administratie. Dit geeft rust waardoor er weer ruimte ontstaat voor andere zaken die ook belangrijk in hun leven zijn.

Natuurlijk zijn er ook een tal van andere omstandigheden waarin er gekozen kan worden om het vermogen onder bewind te laten stellen. Denk daarbij aan verslavingsproblematiek, dementie en andere psychische, lichamelijke en mentale beperkingen waardoor het onmogelijk is om de financiële administratie zelf te voeren. Dat kan van tijdelijke aard zijn maar ook langdurig. Wij vinden het daarom belangrijk om een goede gezonde samenwerking tussen cliënt en bewindvoerder tot stand te brengen en te onderhouden.