Waarom Bewindvoering?

Dat iemand zijn/haar financiën niet zelf kan regelen, kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door sociale omstandigheden, een lichamelijk of psychische beperking, verslaving of dementie. Maar er kan ook sprake zijn van problematische schulden. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor bewindvoering. MOVISIN biedt drie verschillende vormen van dienstverlening die hieronder beschreven staan.

Beschermingsbewind

Als er sprake is van een lichamelijke of psychische beperking waardoor u (tijdelijk) niet in staat bent om zelf uw financiële administratie te organiseren e u heeft binnen uw sociale netwerk ook niemand waar u dat aan over kan dragen, dan kunt u beschermingsbewind aanvragen bij de rechtbank. MOVISIN kan u helpen bij het indienen van de aanvraag. Als uw vermogen onder bewind gesteld is dan wordt de financiële administratie u uit handen genomen door een bewindvoerder. De bewindvoerder zal alle financiële administratie van u overnemen en daar jaarlijks verantwoording over af moeten leggen aan u en de rechtbank. Dat geeft u een stukje rust en stabiliteit in uw leven.

Schuldenbewind

Indien er door omstandigheden schulden zijn ontstaan waar u zelf niet meer uit komt, kan MOVISIN u ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van schuldhulpverlening en als uw bewindvoerder optreden tijdens een schuldhulpverleningstraject. Onze bewindvoerder kan dan samen met u alle schulden in kaart brengen en onderzoeken wat uw mogelijkheden zijn op het gebied van schuldhulpverlening. Het gaat hier niet om een WSNP bewindvoering. Dat is een andere vorm van bewindvoering waar MOVISIN zich niet mee bezig houdt. Voor de aanvraag van schuldenbewind moet er ook een verzoekschrift worden ingediend bij de kantonrechter. Het kan zijn dat u al in een minnelijk of WSNP-traject zit en een beschermingsbewindvoerder wilt aanvragen. Dat kan natuurlijk ook.