Taken & Verantwoordelijkheden bewindvoerder

Een bewindvoerder heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van zijn cliënt. Hij moet ervoor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld, in stand blijft en goed wordt beheerd.

Administratie

De bewindvoerder voert de administratie over het vermogen dat onder bewind is gesteld.
Daarbij regelt hij onder andere de volgende zaken:

 1. De belastingaangifte Box 1. (dit kan eventueel worden uitbesteed aan een gespecialiseerd administratiekantoor)
 2. Het aanvragen van huur- ,zorg en andere toeslagen
 3. Het aanvragen van een uitkering(en)
 4. Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 5. Het indienen van de AWBZ
 6. Het afsluiten van verzekeringen
 7. De contacten met diverse instellingen
 8. De doorbetaling van de vaste lasten
 9. De behandeling/doorzending van de post

Verantwoording

De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt.
Hierbij gaat het om de volgende zaken:

 1. Het totaalbedrag van het ontvangen inkomen
 2. Het totaalbedrag van de vaste lasten
 3. Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 4. Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 5. Het saldo-tegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd

Rechten en plichten van de cliënt/rechthebbende

 1. Post: Cliënt stuurt alle financiële post wekelijks door naar MOVISIN, Postbus 5608, 3297 ZG te Puttershoek of scant deze in als pdf en verstuurd het via de email naar: info@movisin.nl
 2. Wijzigingen: Alle wijzigingen die kunnen leiden tot financiële gevolgen altijd meteen doorgeven. Denk daarbij aan verhuizing, wijziging van werk en/of uitkering bijvoorbeeld maar ook schulden en wijzigingen van adres en/of telefoonnummer, bankrekeningnummer van leveranciers. Gezinsuitbreiding, samenwonen of scheiding etc. Bij twijfel contact opnemen met de bewindvoerder
 3. Leefgeld en leefgeldrekening: Van de leefgeldrekening kan alleen gepind worden als er geld op staat. Voor andere transacties mag ze niet gebruikt worden. Rood staan en automatische incasso’s zijn onmogelijk op deze rekening. Het leefgeld dat u op deze rekening krijgt is voor boodschappen. Voor andere inkopen kunt u een mail sturen of bellen en dan wordt er in overleg en indien er geld voor is een extra bedrag overgemaakt
 4. Advies: Koop nooit op afbetaling, Sluit geen leningen af en verander niet zonder overleg van bijvoorbeeld energieleverancier. Sluit geen abonnementen af zonder overleg met je bewindvoerder. Zet geen voertuigen op je naam zonder overleg
 5. Inkomen: Als cliënt is het uw plicht om voor inkomen te zorgen, dan kunnen de vaste lasten betaald worden. Hiervoor wordt in verband met prioriteiten deze volgorde gehanteerd: huur, energie, water, zorgverzekering, overige verzekeringen, reserveringen (schulden en eigen risico bijv.), leefgeld, overige rekeningen
 6. Beheerrekening: Wij hanteren een beheerrekening voor de inkomsten en uitgaven zoals uw loon, toeslagen en vaste lasten